• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(21 OCAK 2018)

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi No: 2.36 Karacasumandıra köyü Taşkesti Mudurnu BOLU adresinde 21 Ocak 2018 Pazar günü, saat 11.00’da toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve yönetim planında öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde tüm kat maliklerinin bilinen cep telefonu numaralarına SMS yoluyla ve 05 OCAK 2018 Tarihinde İstanbul Arnavutköy Posta Müdürlüğü’nden taahhüt ile ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Sarot Termal Vadi Tatil Köyü’nün toplam buna göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca toplantı yeter sayısında dikkate alınacak 8.642 adet kat malikinden 27 adet kat malikinin vekaleten ve 41 adet kat malikinin ise asaleten katıldığı, toplam katılımın 68 adet olması nedeni ile toplantı için gerekli olan ve KMK 30. Maddede aranan nisapta katılımın hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Denetçi Erdoğan YALÇIN ve Yönetim Şirketini temsilen Aysel HIZLI ÖZTÜRK ile birlikte tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 21 Ocak 2018 Saat:12.30

Aysel HIZLI ÖZTÜRK Erdoğan YALÇIN

Yönetim Şirketini Temsilen Denetçi