• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
MUDURNU SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2019/45 ESAS NUMARALI İPTAL DAVASI HAKKINDA DUYURU
23.02.2022 11:29:52 DUYURULAR

MUDURNU SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2019/45 ESAS NUMARALI İPTAL DAVASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 20 Ocak 2019 tarihli Kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararlar hakkında bir kısım bağımsız bölüm paydaş malikleri tarafından Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/45 Esas numaralı dosyasından iptal davası açılmıştı. Söz konusu davada, 20 Ocak 2019 günlü toplantıda alınan kararlardan diğerleri yanında, gündemin 7 numaralı sırasında 2019 yılı işletme projesi görüşülmesi sırasında verilen önerge uyarınca; tesisimize geçmiş dönemde yapılan bakım onarım giderleri ve yenileme çalışmaları ile ilgili bedeller için kat maliklerinden arsa payları oranında para toplanması gerekirken yüklenici firma olan Sarot Termal Gayr. Turz. İnş. Taah. AŞ. tarafından finanse edilerek karşılanan rakamların bütçeye ciddi yükler oluşturduğu ve ek para toplamadan kapatılmasının imkansız olduğu belirtilerek, kat maliklerine de fazla yük binmemesi adına şimdilik Site Bütçesinde önceki yıldan kalan tedarikçi, enerji, personel vs. gibi toplam da 2.900.252,55TL’lik tutarlı borcun faizsiz olarak arsa paylarına göre hesaplanıp kat maliklerinden tahsil edilmesi hususunda alınan kararın da iptali talep edilmişti.

Sayın Mahkemece verilen 26.06.2020 tarih ve 2020/103 Karar sayılı karar ile “geçmiş dönem borcun kat maliklerinden tahsiline dair alınan kararın KMK'nın 31/4 .maddesinde ''Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz'' düzenlenen amir hükmü de göz önünde bulundurularak iptaline karar vermek gerekmiştir.” Denilerek bu yönde alınan kararın iptaline karar verilmiştir. Bu karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin 6. Hukuk Dairesinin 30.12.2021 tarih ve 2020/1226 Esas, 2021/1064 Karar sayılı kararı ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.


Gelinen aşamada, genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca 2019 yılı işletme projesine ek olarak geçmiş yıl borçlarının eritilmesi adına toplanmış olan 2.900.252,55TL’lik tutarın siz sayın kat maliklerimize iadesi gerekmiştir. Bu amaçla Site Yönetiminde bulunan aidat carilerinizden mahsup yoluyla mahkeme kararı gereğince iptal edilen ek bedellerin iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan karar uyarınca siz sayın kat maliklerinin cari hesaplarından aidat tutarları düşülmüş olup, kat maliklerimizce yapılacak aidat ödemeleri bu tutarların bakiye kısımlarından tahsil edilecektir.

Bu yolla siz sayın Kat maliklerimizin başkaca herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan mahkeme kararına konu bedeller taraflara iade edilmiş olup, aksi yöndeki düşünce hatalı yönlendirmelere kapılmamanız gerektiğini ÖNEMLE DUYURURUZ.